Rendeletek


2019. évi rendeletek

1/2019. (I.28.) sz. rendelet – A közterület használatának rendjéről szóló 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2/2019. (II.22.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

4/2019. (III.12.) sz. rendelet – A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

2018. évi rendeletek

7/2018. (XII.21.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2018. (XI.30.) sz. rendelet  – a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló kormányhatározattal megállapított kiegészítő támogatás terhére biztosított szociális célú tűzifajuttatásról

5/2018. (XI.30.) sz. rendelet – a szociális célú tűzifajuttatásról

3/2018. (V.30.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról

1/2018. (II.20.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

 

2017. évi rendeletek

15/2017. (XII.18.) sz. rendelet – Nagyiván község településképének védelméről

12/2017 (X.20.) sz. rendelet – a partnerségi egyeztetés szabályairól

10/2017. (IX.29.) sz. rendelet – a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

9/2017. (IX.29.) sz. rendelet – a helyi népszavazásról

7/2017. (V.30.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról

6/2017. (IV.03.) sz. rendelet – a gyermekétkeztetés térítési díjáról

2016. évi rendeletek

16/2016. (XII.19.) sz. rendelet – a helyi közművelődésről

13/2016. (XI.29.) sz. rendelet – az egészségügyi alapellátás körzeteiről

12/2016. (XI.29.) sz. rendelet – a helyi iparűzési adóról

7/2016. (VI.27.) sz. rendelet – Az avar és kerti hulladék égetéséről

3/2016. (II.19.) sz. rendelet – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

2/2016. (II.19.) sz. rendelet – A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól

2015. évi rendeletek

13/2015. (IX.30.) sz. rendelet – A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

10/2015. (V.29.) sz. rendelet – A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

9/2015. (IV.29.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

2014. évi rendeletek

13/2014. (XII.22.) sz. rendelet – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2013. évi rendeletek

8/2013. (VII.31.) sz. rendelet – A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

2012. évi rendeletek

2/2012. (II.15.) sz. rendelet – A helyi építészeti örökség védelméről

2011. évi rendeletek

9/2011. (.02.) sz. rendelet – Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről

2010. évi rendeletek

14/2010. (XII.10.) sz. rendelet – A helyi építési szabályzatról

Alaptérkép 1_közigazgatási terület

Alaptérkép 2_belterület

Szabályozási terv_1

Szabályozási terv_2 belterület

Nagyiván Község Településrendezési terve – Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv_1

Településszerkezeti terv_2 belterület

2008. évi rendeletek

2005. évi rendeletek

2004. évi rendeletek

17/2004. (XII.23.) sz. rendelet – A községi piacokról, vásárokról és a mázsaház használatáról

10/2004. (IV.15.) sz. rendelet – A köztemetőkről és a temetkezésről

9/2004. (IV.15.) sz. rendelet – Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

4/2004. (II.17.) sz. rendelet – A pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról

3/2004. (II.17.) sz. rendelet – A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

1/2004. (II.06.) sz. rendelet – A lakossági önszerveződő közösséggel való együttműködésről és e közösségek támogatásáról

2003. évi rendeletek

19/2003. (XII.13.) sz. rendelet – A magánszemélyek kommunális adójáról

7-2003. (IV.25.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

2002. évi rendeletek

10-2002.(X.10.) sz. rendelet – A fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról

1997. évi rendeletek

7-1997. (VIII.1.) sz. rendelt – A helyi címer, lobogó és zászló alapításáról és használatának rendjéről

1995. évi rendeletek

10-1995. (IV.26.) sz. rendelet – A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről