Rendeletek


2018. évi rendeletek

4/2018. (V.30.) sz. rendelet – a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2018. (V.30.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról

2/2018. (III.29.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2018. (II.20.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

 

2017. évi rendeletek

15/2017. (XII.18.) sz. rendelet – Nagyiván község településképének védelméről

14/2017. (XII.18.) sz. rendelet – a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2017. (XI. 07.) sz. rendelet -a szociális célú tűzifajuttatásról

12/2017 (X.20.) sz. rendelet – a partnerségi egyeztetés szabályairól

11/2017. (X.20.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017. (IX.29.) sz. rendelet – a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

9/2017. (IX.29.) sz. rendelet – a helyi népszavazásról

8/2017. (IX.29.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2017. (V.30.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról

6/2017. (IV.03.) sz. rendelet – a gyermekétkeztetés térítési díjáról

5/2017. (IV.03.) sz. rendelet – a Nagyiván Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2017. (IV.03.) sz. rendelet – a partnerségi egyeztetés szabályairól

3/2017. (I.30.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (I.30.) sz. rendelet – a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2017. (I.30.) sz. rendelet – a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi rendeletek

16/2016. (XII.19.) sz. rendelet – a helyi közművelődésről

15/2016. (XII.19.) sz. rendelet – a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

14/2016. (XI.29.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzati Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2016. (XI.29.) sz. rendelet – az egészségügyi alapellátás körzeteiről

12/2016. (XI.29.) sz. rendelet – a helyi iparűzési adóról

11/2016. (XI.10.) sz. rendelet – a szociális célú tűzifa juttatásról

10/2016. (IX.30.) sz. rendelet – a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2016. (IX.30.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) rendelet módosításáról

8/2016. (VI.27.) sz. rendelet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2016. (VI.27.) sz. rendelet – Az avar és kerti hulladék égetéséről

5/2016. (III.17.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016. (II.19.) sz. rendelet – A közterület használatának rendjéről

3/2016. (II.19.) sz. rendelet – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

2/2016. (II.19.) sz. rendelet – A Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól

1/2016. (II.19.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2015. évi rendeletek

13/2015. (IX.30.) sz. rendelet – A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

10/2015. (V.29.) sz. rendelet – A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2014. évi rendeletek

13/2014. (XII.22.) sz. rendelet – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2013. évi rendeletek

8/2013. (VII.31.) sz. rendelet – A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

2012. évi rendeletek

2/2012. (II.15.) sz. rendelet – A helyi építészeti örökség védelméről

2011. évi rendeletek

9/2011. (.02.) sz. rendelet – Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről

2010. évi rendeletek

14/2010. (XII.10.) sz. rendelet – A helyi építési szabályzatról

Alaptérkép 1_közigazgatási terület

Alaptérkép 2_belterület

Szabályozási terv_1

Szabályozási terv_2 belterület

Nagyiván Község Településrendezési terve – Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv_1

Településszerkezeti terv_2 belterület

2008. évi rendeletek

11/2008. (IX.04.) sz. rendelet – A gyermekétkeztetési térítési díjakról

2005. évi rendeletek

14/2005. (IX.23.) sz. rendelet – A közterületek használatáról és tisztántartásáról

2004. évi rendeletek

17/2004. (XII.23.) sz. rendelet – A községi piacokról, vásárokról és a mázsaház használatáról

11/2004. (IV.15.) sz. rendelet – A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

10/2004. (IV.15.) sz. rendelet – A köztemetőkről és a temetkezésről

9/2004. (IV.15.) sz. rendelet – Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

4/2004. (II.17.) sz. rendelet – A pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról

3/2004. (II.17.) sz. rendelet – A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

1/2004. (II.06.) sz. rendelet – A lakossági önszerveződő közösséggel való együttműködésről és e közösségek támogatásáról

2003. évi rendeletek

19/2003. (XII.13.) sz. rendelet – A magánszemélyek kommunális adójáról

18-2003. (XII.13.) sz. rendelet – Az iparűzési adóról

7-2003. (IV.25.) sz. rendelet – Nagyiván Község Önkormányzati Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

2002. évi rendeletek

10-2002.(X.10.) sz. rendelet – A fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról

1997. évi rendeletek

7-1997. (VIII.1.) sz. rendelt – A helyi címer, lobogó és zászló alapításáról és használatának rendjéről

1995. évi rendeletek

10-1995. (IV.26.) sz. rendelet – A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről