Kormányablak


KORMÁNYABLAK

INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

2011. január 3-án a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság épületében 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A. megkezdte működését az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda.

Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében e naptól kezdődően lehetőség nyílik többféle, eredetileg más-más hatóságok döntését igénylő kérelmet egyszerre, egy helyen is benyújtani.

A Kormányablak hétfőtől péntekig 8.00-20.00 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére, annak érdekében, hogy ne csak munkaidőben, hanem munkaidőn túl is lehessen majd ügyeket intézni.

Az Ügyfélszolgálati Irodán lehetőség nyílik arra, hogy:

• az ügyfél az ügyfélszolgálati munkatársak segítségével ügyfélkaput létesítsen
• az ügyfélkapun keresztül az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerhesse
• a gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás igénylése iránti kérelmét előterjessze.
• a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítási eljárás iránti kérelmét, valamint
• a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése iránti kérelmét,
• továbbá az önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyekben a határozat végrehajtásának mellőzésére irányuló méltányossági kérelmét előterjessze.

Az Ügyfélszolgálati Iroda tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről:

• a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárással, a Magyar Igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok kiadásával összefüggő eljárással kapcsolatosan
• a nem magyar állampolgárok által Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó ügyfeleknek a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatósága ügyében.
• A Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadása ügyében,
• gyermekgondozási díj igénylése, valamint terhességi-gyermekágyi segély igénylése ügyében.
• az egyéni vállalkozói tevékenységet végző, illetve egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyek részére egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt.

Az ügyfélszolgálati irodát a megye lakosai, gazdasági és egyéb civil szervezetei személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján kereshetik meg.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Kormányhivatal

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területén négy kormányablak működik, ahol egyablakos rendszerben intézhetik hivatalos ügyeiket az állampolgárok.

Járási Hivatal és Kormányablak Tiszafüreden

A Tiszafüredi Járási Hivatal

 • Székhelye: Tiszafüred, Kossuth tér 1. (Törzshivatal, Hatósági Osztály, Gyámhivatal, Földhivatal)
 • Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:          08:00 – 18:00
Kedd:           Nincs ügyfélfogadás
Szerda:        08:00 – 16:00
Csütörtök:    13:00 – 16:00
Péntek:        08:00 – 12:00

 • Intézhető ügyek (leggyakoribb ügytípusok, a teljesség igénye nélkül)

Okmányirodai feladatok:

személyi adat – és lakcímnyilvántartás, személyi igazolvány ügyintézés, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek, útlevél-igazgatás, közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek, diákigazolvány készítéssel kapcsolatos feladatok, mozgássérültek parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek, ügyfélkapu regisztráció.

Szociális igazgatási feladatok:

időskorúak járadéka és ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása, hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása

Oktatással kapcsolatos feladatok:

a tankötele tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy a kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása, az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés, az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának

 • Tiszafüredi Járási Hivatal szakigazgatási szervei:

Járási Gyámhivatal (Tiszafüred, Kossuth tér 1.)
Járási Földhivatal (Tiszafüred, Kossuth tér 1.)
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége (Tiszafüred, Fő utca 14.)

 • Tiszafüredi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések:

Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, Tiszaszőlős, Tiszaszentimre, Tiszaderzs

 • Egyéb szakigazgatási szervek Tiszafüredi Járási Hivatal épületében kihelyezett ügyfélszolgálati és ügyfélfogadási idejük:

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságminden hónap első szerdája 11:00-12:00

Igazságügyi Szolgálatnegyedévente csütörtökönként 09:00-11:30

Országos Egészségbiztosítási Pénztárminden héten csütörtök 12:00-14:00

 

Kormányablak Tiszafüred

Tiszafüred, Fő utca 1.

Telefonszámok:

vállalkozások:               59/795-225
személyi okmányok:      59/795-226
személyi okmányok:      59/795-228
kormányablak:              59/795-229
jogosítvány:                  59/795-230
gépjármű:                     59/795-231

Fax:       59/351-020

e-mail:   tiszafured.jaras@jnszmkh.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:           7:00 – 17:00
Kedd:            8:00 – 16:30
Szerda:         8:00 – 16:30
Csütörtök:     8:00 – 18:00
Péntek:         8:00 – 15:00

Az ügyek igen széles köre intézhető, melyek közül a teljesség igénye nélkül a leggyakrabban felmerülő ügytípusok az alábbiak:

 • az okmányirodai feladatkörök teljes köre,
 • papír alapú hiteles tulajdoni lap-másolat iránti kérelem,
 • az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem,
 • építési engedélyezéssel kapcsolatos ügytípusok, anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
 • anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
 • nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés,
 • anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem,
 • Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya) iránti kérelem,
 • fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • aktív korúak ellátása iránti kérelem,
 • állampolgársági ügyek,
 • időskorúak járadéka iránti kérelem,
 • alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem,
 • alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság  megállapítása iránti kérelem,
 • terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem,
 • gyermekgondozási díj iránti kérelem,
 • születés bejelentése és anyakönyvezése,
 • haláleset bejelentése és anyakönyvezése,
 • egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása,
 • cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás,
 • ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan.nyilvántartásról nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása.

 

Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Cím:

5350 Tiszafüred, Fő út 14.

Levélcím :

5351 TISZAFÜRED Pf. 26

Telefon: 59/510-300

Fax: 59/510-302

 

Ügyfélfogadás helye:

5350 Tiszafüred, Fő út 14.

Ügyfélfogadási idő:

HÉTFŐ: 08.00-18.00
KEDD: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
SZERDA: 08.00-16.00
CSÜTÖRTÖK: 13.00-16.00
PÉNTEK: 08.00-12.00

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye közigazgatási területén található további kormányablakok.

Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:            7:00 – 17:00
Kedd:             8:00 – 16:30
Szerda:          8:00 – 16:30
Csütörtök:      8:00 – 18:00
Péntek:          8:00 – 15:00

 

Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:            7:00 – 17:00
Kedd:             8:00 – 16:30
Szerda:          8:00 – 16:30
Csütörtök:      8:00 – 18:00
Péntek:          8:00 – 15:00

 

Szolnok, Kossuth tér 5/A

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:            7:00 – 17:00
Kedd:             8:00 – 17:00
Szerda:          8:00 – 17:00
Csütörtök:      8:00 – 18:00
Péntek:          8:00 – 16:00