Elektronikus ügyintézés


Kereset-kérelem Közigazgatási döntés (határozat vagy végzés) bírósági felülvizsgálata (az ügyféltől az önkormányzathoz, mint I. fokú közigazgatási hatósághoz érkező beadványok)

 

Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez

K01 nyomtatvány

 

I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a közigazgatási szerv határozatával, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő, melyet az első fokú határozatot hozó közigazgatási szervhez kell benyújtania.

Az első fokú közigazgatási szerv a keresetlevelet 5 napon belül az iratokkal együtt felterjeszti a másodfokú határozatot hozó közigazgatási szervhez, amely az iratokat 15 napon belül beterjeszti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságra, a keresetre adott nyilatkozatával együtt.

Amennyiben a keresetlevél végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmaz, a közigazgatási szervnek haladéktalanul (3 illetve 8 nap alatt) kell felterjesztenie az iratokat.

 

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a keresetlevél és a közigazgatási iratok beterjesztésére szolgál, ezért ezt csak közigazgatási szerv nyújthatja be.

A közigazgatási szerv csak ahhoz a bírósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárása során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfél – aki felperesként vesz részt a perben –  megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes bíróságot jelölte meg.

A keresetlevelet az arra adott nyilatkozattal együtt a közigazgatási szerv akkor is beterjeszti a bíróságra, ha az elkésett.

 

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a beterjeszteni kívánt iratokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) közzétett maximális nagyságot. Meghaladó méretnél a beadványt adathordozón kell beküldeni, melyet az adatlapon jelezni kell.

A NYOMTATVÁNY A LAP ALJÁRÓL LETÖLTHETŐ:

———————————————————————————————

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben

P26 nyomtatvány

 

I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával, a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtania.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

 

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a jegyzőnél előterjesztett keresetlevél és a jegyző eljárása során keletkezett iratok felterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a jegyző nyújthatja be.

 

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a felterjeszteni szánt iratokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) közzétett maximális nagyságot. Meghaladó méretnél a beadványt adathordozón kell beküldeni, melyet az adatlapon jelezni kell.

A NYOMTATVÁNY A LAP ALJÁRÓL LETÖLTHETŐ:

 

Kapcsolódó dokumentumok:

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ

>>> K01 NYOMTATVÁNY <<<

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

>>> P26 NYOMTATVÁNY <<<

Szükséges programok:

Java keretrendszer (JWS) az ÁNYK-hoz!:    JAVA

Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK):       ÁNYK