Tájékoztatás!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájának (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) elérhetőségei, valamint ügyfélszolgálati rendje az alábbiak szerint megváltozott:

Központi telefonszám:

06-59/510-011

Fax:

06-59/510-011 (0. mellék)

E-mail:

info.tisza@nhsz.hu

Személyes lakossági és közületi ügyfélszolgálat:

Hétfő: Ügyfélszolgálat szünetel
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 07:00 – 19:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 13:00

Telefonos lakossági és közületi ügyfélszolgálat:

Hétfő: Ügyfélszolgálat szünetel
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 07:00 – 19:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 13:00

Áramszünet!

Áramszünet

Gallyazás

Pályázati felhívás!

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális szolgáltató Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális szolgáltató Központja

bérszámfejtő és gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16.

>>> pályázat részletes leírása <<<

Közérdekű értesítés!

img-915132536-0001

Képzési ajánlatok

img-909151450-0001

img-909151501-0001

Eboltás!

img-903145444-0001

I. Gólyabúcsúztató Falunap

falunap plakát 4

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve jelenleg készítés alatt áll, az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával és a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok bevonásával.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek vitaanyagai elérhetőek a www.vizeink.hu honlapon. A projekt teljesítésének egyik alapfeltétele a tervek társadalommal való megismertetése, az észrevételek, javaslatok beépítése a tervbe.

>>> A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!  <<<

Honlapunk megújult

Honlapunk a közelmúltban megújult.
A tartalom feltöltése folyamatos.
Megértésüket köszönjük!

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

A földművelésügyi miniszter 2015. július 3-tól kezdődően átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a földművelésügyi miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre 2015. július 3-án átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A fenti időponttól kezdődően a felsorolt területeken tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve az irányított-, a parlag- és gazégetést is.

A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintően, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról valamint az erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.erdotuz.hu oldalon tájékozódhatnak.

Segíts!

A tüzek 99 %-át mi emberek okozzuk, ezért az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

eldobni ≤ 1 másodperc
eloltani ≥ 100 óra
helyreállítani ≥ 100 év

Segítsd az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyelj az alábbiakra:

Soha ne dobj el égő cigarettacsikket!
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet!
Gondosan oltsd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél visszagyújtja!
Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
Tartsd be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

FELHÍVÁS!

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége az állategészségügyi intézkedések támogatása, illetve a lótartók fokozott igényének kiszolgálása érdekében

>>> országos lóazonosító kampányt hirdet. <<<

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett

>>> parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről <<<

FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: növényvédelmi hatóság) ezúton hívja fel valamennyi kül- és belterületi ingatlan- illetve földtulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, bármilyen földterület tulajdon, illetve kezelési jogával bíró természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségre.

A hatályos jogi szabályozás szerint az előzőekben felsoroltak az adott év június 30. napjáig kötelesek a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan fenntartani.

A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a Kormányhivatal Járási Hivatalai Földhivatalainak gazdászai ellenőrzik. Az ellenőrzések július 01-ét követően kezdődnek. Amennyiben az ellenőrzések a védekezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő teljesítését állapítják meg belterületen a jegyző, külterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság (együttesen: eljárók) köteles hivatalból eljárást indítani. A felderített mulasztó, tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra (adott év június 30. napja) további felszólítást a védekezésre nem kap, az eljárók közérdekű védekezés keretében a mulasztó kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfű-mentesítést. Az eljárás következő szakaszában a mulasztóval szemben a növényvédelmi hatóságnak kötelezően növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely bírság mértéke 15.000. – 5.000.000. forint között állapítható meg. A bírság mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület nagysága (m2; hektár), illetve a parlagfűvel való borítottsága függvényében változik.

Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a védekezési kötelezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék a parlagfű fertőzés alakulását, maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírtaknak.

Vigyázzunk a gyermekekre!

Hamarosan beköszönt a várva várt nyári szünidő! A balesetek, sérülések elkerülése érdekében nem árt betartani egy-két óvintézkedést! Felhívjuk a gyermekek és a szülők figyelmét arra, hogy kis odafigyeléssel elkerülhetők a tragédiák!

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt egy évben egyszer kérték a tűzoltók segítségét egy vízben eltűnt kisfiú kereséséhez. A közelmúltban viszont országosan is több, tragédiával végződött esetről hallottunk, éppen ezért figyelmeztetjük az érintetteket, hogy tartsák be a szükséges óvintézkedéseket otthonukban és a szabadban is!

Szélsőséges helyzetet teremthetnek a nyári viharok, hirtelen érkező zivatarok. Tanácsos ilyenkor kihúzni az elektromos berendezések dugaszait, kikapcsolni a légkondicionálót, és nem tanácsos fürödni sem! (A vízvezeték-hálózat és a fürdőszoba-berendezések vezetik az elektromosságot.) Az ajtókat, ablakokat zárjuk be. Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül. Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).

Viharban, nyílt terepen senki ne álljon magas, magányosan álló fa alá. Ha csónakban van, vagy úszik, menjen a partra és keressen azonnal menedéket. Menjen távol mindentől, ami fémes – traktorok, mezőgazdasági berendezések, motorbicikli, kerékpár, stb.

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltsék otthon, viszonylag hűvösben, akár elsötétített szobában! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban vagy ablakokban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.

Fürödni csak kijelölt helyen, felügyelet mellett szabad, úszni nem tudók kerüljék a szabad vizeket!

Tanítsuk meg gyermekeinknek a segélyhívó számokat, a 112-es általános segélyhívó vonal használatát, és ne feledjük: tűz esetén hívják a 105-öt! A legfontosabb telefonszámokat mentsük el a gyermekek telefonkészülékeiben, vagy függesszük ki a lakásban több ponton, jól látható helyre!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Számba vesszük helyi jelentőségű természeti értékeinket

 

 A túrkevei székhelyű Herman Ottó Természetvédő Kör egyik aktuális pályázatának köszönhetően csokorba szedi Jász-Nagykun-Szolnok megye helyi jelentőségű védett természeti területeit. A Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázata által támogatott programunk célja kettős. Egyrészt gondos kutatómunkával összeírjuk a megye helyi jelentőségű természeti értékeit és egyúttal a területek pontos természeti állapotfelmérését is elvégezzünk, másrészt pedig be is mutatjuk ezeket a természetvédelmi és turisztikai szempontból egyaránt nagy jelentőséggel bíró értékeket a nagyközönség számára. A program Megyei Természetvédelmi Kalauz névre keresztelt „produktuma” egy interaktív honlap formájában lesz elérhető, ahol térképpel és fotókkal gazdagított leírások segítségével lehet megismerkedni helyi jelentőségű természeti értékeinkkel. A tereplátogatások alkalmával tapasztalt természeti állapotváltozásokról, örömteli és elszomorító élményeinkről pedig a Megyei Természetvédelmi Értékleltárban számolunk be. Programunk komoly célkitűzése, hogy újabb értékes területeket helyi védelem alá helyezését kezdeményezzük, hiszen rengeteg olyan természeti kincs rejtőzik még megyénkben, amelyek sajnos -nem megérdemelt módon- még nem kerültek törvényes oltalom alá.

De melyek is pontosan a helyi jelentőségű védett természeti értékek? A hazai természetvédelmi szabályozásban két módon lehet területi oltalmat biztosítani. Országos jelentőségű védett természeti területek és természeti emlék miniszteri rendeletben kerülnek kihirdetésre. Sajnos számos értékes élőhely nem került az országos oltalom alá vont értékek közé. A természet védelméről rendelkező 1996. évi LIII. törvény azonban a települési önkormányzatoknak is lehetőséget biztosít arra, hogy saját rendeletben nyilvánítsanak védetté természeti értékeket. Ezeket nevezzük helyi jelentőségű védett természeti területeteknek, illetve természeti emlékeknek.

Herman Ottó Természetvédő Kör

A program megvalósulását a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázata támogatja. Pályázati azonosító: PTKF/512/2014